Europosłem być

Im bliżej do wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym bliższy staje się temat tego, jak w praktyce wygląda praca europosła. Kwestia polityczna to jedno, jednak w zasadzie rola europosła to także  forma dość interesującej pracy, o której warto powiedzieć.

Nieopodatkowane, podstawowe uposażenie europarlamentarzysty to 37 732,96 zł miesięcznie, wypłacane przez Parlament Europejski. Kwota netto to w tym wypadku nieco ponad 29 tysięcy złotych minus ewentualne podatki w ramach kraju pochodzenia posła. Sam Europarlament nie ma też wpływu na wysokość pensji. Za każdy rok pracy w Parlamencie Europejskim uzyskuje się też prawa do emerytury w wysokości 3,5% pensji (kumuluje się to z każdym rokiem, do maksymalnie 70% pensji europosła). Jest ona niezależna od emerytury krajowej i możliwa do otrzymywania od 63 roku życia. Co sprowadza się do tego, że po jednej kadencji wynosi ona 5,8 tysiąca złotych brutto.

Przeszło 19 tysięcy złotych wynoszą też pokrycia kosztów podróży i kwaterunku oraz osobno pokrycia kosztów pracy. Dwie trzecie kosztów medycznych w pracy Europosła również jest zwracane. Na koniec kadencji, posłom, którzy nie zostali wybrani na kolejną  przysługuje także odprawa – ma ona postać podstawowej pensji i jest wypłacana przez od 6 miesięcy do 2 lat w zależności od stażu pracy.

Funkcje publiczne, szczególnie na takim wysokim i międzynarodowym szczeblu związane są oczywiście z pewnymi wymaganiami. Przede wszystkim europoseł musi, reprezentować odpowiednie wartości, jak: bezinteresowność, rzetelność, odpowiedzialność, otwartość i poszanowanie Parlamentu Europejskiego. W pracy konieczne jest też przedstawienie szczegółowego oświadczenia majątkowego, a podczas pełnienia funkcji na bieżąco informowanie choćby o przyjmowaniu prezentów, czy tym, że osoby trzecie pokrywają za danego europosła jakieś koszty, np. udziału w jakichś wydarzeniach czy w razie podróży.

Oczywiście tu dochodzimy do obowiązków poza samym głosowaniem, czyli też reprezentacyjnej części pracy Europarlamentarzysty. Musi on pracować nad przepisami prawnym w debatach Parlamentu oraz spotykać się z wyborcami, promując i informując o pracach Europarlamentu.

Większą część ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego ustalają państwa Unii w swoich przepisach szczegółowych. Koniecznie jednak wybory muszą być bezpośrednie i powszechne, z czynnym prawem wyborczym od lat 18. Realnie wszędzie są one takżę równe i proporcjonalne. Polsce przysługują 52 mandaty, których nie można łączyć z miejscem w rodzimym parlamencie. Zaś startować mogą osoby od 21 roku życia, co najmniej od 5 lat mieszkające w kraju Unii, zapisane w krajowym rejestrze wyborców. Oczywiście bycie wybranym wymaga rejestracji komitetu oraz uzyskania odpowiedniej liczby głosów, a następnie w ramach podziału miejsc między kandydatów znalezienia się w puli szczęśliwców.

Każde wybory są w demokracji ważne, a ponieważ żyjemy w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, to i te wybory powinny się dla nas liczyć. Niezależnie od tego co uważa się o warunkach pracy europosła, warto jest zagłosować i wybrać w najbliższych dniach osobę godną i rzetelną, niezależnie od wybranej opcji politycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *