Dotacje unijne- kto? ile? jak?

Wielu małych i średnich przedsiębiorców pragnie rozwijać swoje firmy, często nie mają takiej możliwości ze względu na brak środków finansowych. Z tego względu, zazwyczaj sedno niepowodzenia nie tkwi w złym pomyśle, a w problemach związanych ze zdobyciem funduszy. Dlatego warto wiedzieć jak w takim przypadku można skorzystać z dotacji unijnych.

Warto zaznaczyć, że tylko niektóre inicjatywy mogą uzyskać dodatkowe fundusze. Dlatego na początku przyjrzymy się osobom indywidualnym. Jeśli  weźmiemy pod uwagę osoby do 30. roku życia, mogą one nie tylko uzyskać dotacje unijne na założenie własnej działalności gospodarczej, lecz także skorzystać z wsparcia zawodowego. Są to, m.in. staże i praktyki, które mają służyć w zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego. Natomiast osoby powyżej 30. roku życia mogą liczyć na pomoc z programów zakładających redukcję wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem czy niskim stopniem wykształcenia. Jeżeli chodzi o osoby, które mają powyżej 50. lat, przysługują im dofinansowania na różnie kursy m.in. językowe czy cyfrowe. Co więcej, o ile pozostają bez żadnego zatrudnienia, mogą również ubiegać się o wsparcie na założenie własnej firmy. Oprócz tego, zakres przyznawania funduszy w większości powiela się z programami dla osób powyżej 30. roku życia. Dodatkowo, dotacje otrzymuje państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które organizuje wiele projektów skierowanych właśnie do tych osób m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze czy stażowe. Biorąc pod uwagę przedsiębiorców, zarówno mikro, małych jak i średnich, mogą oni ubiegać się nie tylko o dotacje na założenie firmy, lecz także na wykonywanie badań naukowych. Jednak w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych, osobną grupę stanowią duzi przedsiębiorcy i w ich przypadku dodatkowe środki finansowe są przeznaczane na szeroko rozumiane podnoszenie kwalifikacji. Zamysł przyznawania dotacji obejmuje także inicjatywy instytucji, do których kwalifikują się organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz samorządy terytorialne.

Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana. Pierwszym krokiem do ubiegania się o dotację unijną jest sprawdzenie czy istnieje konkurs lub projekt, z którego można korzystać. Można to zrealizować stacjonarnie, czyli w punkcie informacyjnym funduszy europejskich lub internetowo, za pomocą wyszukiwarki dotacji portalu funduszy europejskich, którą można znaleźć pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/jak-skorzystac-z-funduszy

Następny krok dotyczy wybrania formy dofinansowania, zakres obejmuje m.in. pożyczkę, kredyt czy fundusze kapitałowe. Z kolei przedostatni etap polega na sporządzeniu harmonogramu, kosztorysu, zespołu i promocji projektu i wtedy finalnie możemy wypełnić wniosek.

Aby procedura wnioskowania przeszła pomyślnie, muszą być spełnione pewne kryteria. Należy zaznaczyć, że różnią się one w zależności od wniosku. Przyjrzymy się więc przykładowi zakładania firmy, w tej kwestii kryteria wiążą się głównie z wykonalnością finansową, prawidłowym przygotowaniem analiz finansowych, czy regionem, w którym projekt jest realizowany. Brane są także pod uwagę wszystkie źródła finansowania projektu, takie kwestie jak posiadanie i rodzaj sprzętu technicznego, wykonawczość instytucjonalna – czyli kompetencyjność zespołu, a także to w jakim stopniu wydatki pokryją zapotrzebowanie.

Przyznanie dotacji unijnych podlega decyzji poszczególnych organów. Zależnie od przypadku decydentem mogą być: miejskie ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinnej, urzędy pracy, gminy, a także samorządy. To od nich zależy czy kryteria będą uznane jako spełnione. Dlatego należy pamiętać o kompletnej dokumentacji, aby nikt analizujący daną sytuację nie miał żadnych wątpliwości co do możliwości zrealizowania wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *