Czy umowa cywilnoprawna popłaca?

Umowy cywilnoprawne mogą przyjmować różne formy prawne. W Polsce sprowadzają się głównie do dwóch: są to umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Postaramy się tutaj przybliżyć je, opisać ich zastosowanie, a także wskazać ich zalety i wady.

Umowa zlecenie jest zawierana na określony czas i dotyczy wykonywania działania przewidzianego umową, a nie jego skutku. Zakłada ona dużą swobodę organizacji pracy, oraz zasadniczo brak narzuconego przedziału godzinowego oraz kierownictwa zleceniodawcy. Od 2019 r. minimalna stawka przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł/h. Podczas spisywania umowy, należy pamiętać o zawarciu w niej stron, dat rozpoczęcia i zakończenia, przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia.

Z kolei umowa o dzieło skupia się na efekcie końcowym działania przewidzianego przez umowę, a odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe wady zamówionego dzieła spada na wykonawcę. Warunki wykonania dzieła są zazwyczaj dowolne, włącznie z określeniem tego, czy dzieło ma być wykonane osobiście przez stronę umowy. Możliwe jest jednak doprecyzowanie  w umowie takich wymagań.

Porównując jeszcze obie formy prawne, trzeba powiedzieć, że umowa o dzieło zapewnia duże możliwości reklamacji zamawiającemu oraz nie przyznaje ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych i podobnych wykonawcy. Trudno ją także zerwać. Umowa zlecenie zapewnia z kolei wszystkie tego typu ubezpieczenia oraz łatwość wypowiedzenia umowy, choć zamiast reklamacji oferuje opcje bieżącej kontroli.

Obie formy umów mają swoje wady i zalety. Umowa zlecenie zapewnia regularne wypłaty wynagrodzenia oraz niskie koszta pracy, (z powodu braku składek), a zarazem dostęp do wielu korzyści przewidzianych także w umowie o pracę. Swoboda jej rozwiązywania może być jednak w różnych sytuacjach tak samo wadą jak i zaletą. Warto też dodać, że w przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca odpowiada całym majątkiem wobec zleceniodawcy w sytuacji wystąpienia szkody.

Umowa o dzieło teoretycznie zapewnia największe zarobki, gdyż jest w najmniejszym stopniu obciążona kosztami, takimi jak składki. Nie jest jednak możliwe żądanie zwiększenia wynagrodzenia za dzieło, po jego wykonaniu. W dodatku na wykonawcę spada ewentualna odpowiedzialność majątkowa. Mimo to, taka forma prawna zapewnia największą swobodę wykonywania pracy, gdyż bez dodatkowego ustalania warunków dotyczy wyłącznie zamówionego efektu. Sposób, czas i miejsce jego osiągnięcia, a nawet to czy ma nad nim pracować wykonawca, pozostają do decyzji wykonawcy.

Umowa o dzieło jest formą umowy popularną (z natury swojego przedmiotu) w branżach kreatywnych oraz IT. Dość podobna umowa zlecenie często dotyczy form zbliżonych do stażu oraz zatrudnienia w wolnych zawodach. Wynika to zresztą z tego, że osobom pracującym odpowiednio kreatywnie albo w wolnych zawodach, takie umowy zapewniają dużo wygody. Obie są też popularne i korzystne dla studentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *