Czy praca w sektorze publicznym się opłaca?

Planując ścieżkę kariery nie sposób nie zauważyć opcji pracy w sektorze publicznym. Wprawdzie ogranicza się on tylko do niektórych branż,  mimo to nawet co piąty pracujący Polak jest pracownikiem sektora publicznego. Odpowiada to ponad trzem milionom pracowników, zgodnie z badaniami GUSu na 2017 r.

Jednym z powodów takiego wyboru, może być poczucie misji publicznego powołania, innym odpowiadać może stabilność takiej pracy. Warto jednak przyjrzeć się, czy praca w sektorze publicznym jest opłacalna. Między 2006 a 2016 r. średnia pensja brutto wzrosła o około 59%, z 2870 zł do 4565 zł. Były one wyższe od średnich pensji w sektorze prywatnym, ale przez większą dynamikę wzrostu płac w sektorze niepublicznym, różnica zmniejszyła się w 2016 r. do 318 zł. Wobec zaś wzrostu przeciętnych płac w całej gospodarce o nawet 700 złotych w ciągu kolejnych dwóch lat, ta malejąca różnica jest prawie niezauważalna. Sektor publiczny nie wyróżnia się zatem pod względem zarobków ani na plus, ani na minus. 

Większą część sektora publicznego, niż prywatnego stanowią miejsca pracy zawodów specialistycznych, technicznych oraz biurowych (68,8% w sektorze publicznym do 35,3% w prywatnym.) Odwrotnie, większy udział w sektorze niepublicznym mają zawody związane z obsługą maszyn, rzemieślnicze, robotnicze, ale też i w obsłudze klienta i sprzedaży (48,5 % w sektorze prywatnym do 15,6% w publicznym.) Pozostałe grupy mają dość wyrównane proporcje, niezależnie od sektora. Daje to pewną sugestię, w jakich zawodach warto lub nie szukać ewentualnej pracy w sektorze publicznym. 

Jeśli zaś chodzi o rozkład zarobków, to w sektorze państwowym dużą szansę na zarobki poniżej średniej krajowej zapewniają zawody specjalistyczne, rzemieślnicze oraz przy operowaniu maszynami, a pewność większych – wyższe stanowiska urzędnicze. Dla porównania, w sektorze publicznym dotyczy to zawodów wyższych stopni zarządzania, specialistycznych, technicznych i średniego szczebla. Jest to sytuacja dość stabilna w sektorze prywatnym, gdy na państwowym zatrudnieniu istotnie pogarsza się sytuacja techników, robotników, i średniego szczebla, a polepsza operatorów maszyn.

Osobom o wysokich kwalifikacjach łatwiej jest zarabiać więcej w sektorze niepublicznym. Są w nim w stanie faktycznie spieniężyć swoje umiejętności. Jeśli zaś chodzi o sektor państwowy, co do zasady większe są zarobki przy obsłudze maszyn, pracach robotniczych, rolniczych oraz kontakcie z klientem, czy w tym wypadku petentem. Sektor publiczny jest bezpieczną opcją, podczas gdy prywatny zapewnia opcje rozwoju lepiej przygotowanym pracownikom, przez większą liczbę ścieżek kariery i duże zapotrzebowanie.

Praca dla państwa, w różnych jej formach niekoniecznie jest dla każdego, ale zdecydowanie nie różni się znacznie na pierwszy rzut oka od pracy w sektorze prywatnym. Kiedy jednak przyjrzymy się dokładniej, szczególnie w kwestii pieniężnej, okazuje się, że opłacalność zależy od wybranej branży. W każdym razie, można dać szansę sektorowi publicznemu jako kolejnej alternatywie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *